Speciální filtry a filtrační zařízení

Filtry s aktivním uhlím
Pro adsorpci plynných substancí škodlivin a pachů je dodáváno několik druhů aktivního uhlí. Standardní nebo impregnované granuláty jsou dodávány jako substrát nebo ve speciálních patronách CAN a plochých kazetách AFC, včetně dalších potřebných filtračních stupňů.
Odvíjecí filtr Roll-O-Matic
Pro potřebu filtrace velkého množství vzduchu nabízí AAF automatické samopřevíjecí filtry s médiem ze skleněných vláken. Při překročení dovolené tlakové ztráty filtračního média je měřicím přístrojem dán povel řídící automatice a médium je samočinně převinuto o potřebný úsek.
Elektrostatický filtr Elosta
Elektrostatické filtry Elosta jsou určeny pro zachytávání kouře ze svařování a olejových aerosolů vznikajících například při obrábění. Modulární koncepce umožňuje sestavovat bloky s větším výkonem. Dodávají se dvě provedení - bez ventilátoru nebo s vlastním ventilátorem spolu s dalším příslušenstvím.
Samočisticí se filtr MultiDuty
Unikátní konstrukce filtru s oběžnými, opakovaně v lázni smáčenými kovovými lamelami. Filtr je zejména vhodný pro použití v místech s vysokou koncentrací prachu a požadavkem nízkých provozních nákladů, například ocelářském a chemickém průmyslu, cementárnách, nasávání vzduchu plynových turbín apod.

Hlavní stránka

E-mail

Pošleme Vám

Reference