Novinka: Purafil - chemisorpční média

Filtrační média Purafil
 • Odstranění korozivních plynů a nepříjemných pachů
 • Princip chemisorpce
 • Odstraňují plyny: amoniak, sirovodík, chlor, formaldehyd, oxidy síry a dusíku, toluen, aceton, sirouhlík a mnohé další
 • Jsou nehořlavá a netoxická
 • Jednoduchá výměna
 • Analýza zbývající životnosti média
 • Možnost kombinace médií dle individuálního znečistění prostředí
 • Bezplatné služby zákazníkům
 • Primární vyhodnocení prostředí
 • Analýza zbývající životnosti filtračních médií
 • Poradenství
 • Vzduchotechnické systémy Purafil
 • Plně vybavené jednotky
 • Integrovatelné do stávajícího vzduchotechnického zařízení
 • Možnost výběru materiálu konstrukce
 • Recirkulační, přetlakové a recirkulačně-přetlakové jednotky
 • Měřicí přístroje
 • Monitory reaktivity prostředí
 • Měření v reálném čase - míra koroze, relativní vlhkost, teplota
 • Uchování a přenos dat
 • Vysoká přesnost
 • Pomohou určit výkonnost vzduchotechnických filtrů
 • Vhodné do oblastí náročných na čistotu vzduchu

 • Hlavní stránka

  E-mail

  Pošleme Vám

  Reference